Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Garant učiteľských študijných programov na Trnavskej univerzite, vedúci katedry chémie, autor odborných publikácií o prírodovednom vzdelávaní vrátane konštruktivistických prístupov, garant programov kontinuálneho vzdelávania (IBSE), školiteľ PhD prác troch členiek tímu projektu ExpEdícia – skús. skúmaj. spoznaj s konštruktivistickým zameraním (R. Tothová, K. Kotuľáková, R. Schubertová). Prof. Held sa podieľa na evalvácii projektu, pripravuje učebné aktivity s chemickým obsahom.