Kalendár

Február 2019
Marec 2019
Emil v Stupave

Emil v Stupave

Ponúkame unikátne vzdelávanie pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Robot Emil pokrýva celú problematiku programovania pre deti vo veku 8-9 rokov (3. ročník ZŠ). K softvéru ponúkame aj pracovné listy a metodické materiály pre pedagógov.
Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 5.3.2019 vo Valaskej. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.
Úvod do Hejného metódy - Bytča - 3/2019

Úvod do Hejného metódy - Bytča - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 8.3.2019 v Bytči. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.