Prednášatelia

  Barbora Jurinová, Mgr. at MgA.

Barbora Jurinová, Mgr. at MgA.

Lektorka Edudrama
Mgr. Andrea Cinegová

Mgr. Andrea Cinegová

lektorka Comenia Script
  doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

FMFI UK, Bratislava
 Martin Kríž

Martin Kríž

programový riaditeľ Konferencie Učíme pre život a Indícia Roadshow
RNDr. Dagmar Môťovská PhD.

RNDr. Dagmar Môťovská PhD.

lektorka, tútorka a odborná garantka pre Hejného metódu
  Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity